Africké cichlidyPřístupů od
18.7.2000
 
Powered by
MSEngine-Update
10.9.2007

Obecné věci o afrických cichlidách

Africké jezerní cichlidy


Modní vlna,která s sebou přinesla chov afrických jezerních cichlid a hlavně tlamovců,již pomalu opadla.Zanechala ovšem velký výběr druhů,které jsou v současné době chovány,ovšem spíše specialisty.Jako africké jezerní cichlidy (v chovatelském slangu se těmto rybám říká jen „Afrika“) označujeme v prxi velmi nepřesně zejména cichlidy z jezera Malawi a Tanganika.Vzácněji jsou chovány zástupci z jezera Viktoriina (Starší název : Ukerewe),Edwardova a Kivu.
Řeka/jezero cichlidy ostaní ryby celkem
Nil 10 105 115
Niger 10 124 134
Kongo 40 650 690
Zambezi 20 90 110
Viktoriino jez. 200 38 238
Tanganika 136 111 247
Malawi 200 42 242
Srovnání počtu ryb v hlavních řekách a jezerech Afriky,aktuální počty už jsou dnes určitě vyšší.

Ve východoafrických jezerech došlo během izolovaného vývoje trvajícího desítky tisíc až několik milionů let k vývoji druhů,které nežijí nikde jinde na světě.Takové druhy označujeme jako endemity.Stupeň endemismu je v jednotlivých jezerech tak velký,že jen vyjímečně se setkáváme s druhy vyskytujícími se ve více než jedné ze jmenovaných nádrží.
Jak se v průběhu historického vývoje měnila druhová skladba ryb v jezerech oproti říčnímu sytému,s nimiž byla jezerní fauna v genetickém kontaktu před stovkami tisíc nebo miliony let,ukazuje tabulka.
Naši chovatelé znají a ve své praxi chovají a rozmnožují z tohoto množství druhů jen zlomek.Některé druhy,i když byly objeveny a vědecky posány,se v akváriu dosud neobjevily.
Mezi africkými cichlidami existují druhy přizpůsobivější,které jsou úspěšně bez zvláštních nároků rozmnožovány,i druhy náročné,málo přizpůsobivé a „problémové“.Vždy se však jedná o druhy stenoekní,vyžadující k chovu definovanou kvalitu životního prostředí.Jedná se zejména o alkalitu vody,která by měla odpovídat pH vyššímu než 7,a ominimální obsah odpadních látek.Teplota by se měla pohybovat v rozmezí 25-27 °C.Vodu je třeba filtrovat a měnit.Důležitou roli sehrávají i sociální faktory,tedy skladba rybí obsádky.Relativně méně náročné jsou cihclidy u jezera Malawi,tanganičtí tlamovci jsou naopak velmi nároční a mezi ostatními tanganickými ichlidami existují velké rozdíly.Adaptace druhů rab na prostředí,které různé části jezer skýtají,dospěla tak daleko,že kromě výše uvedených pravidel nelze již dále zobecňovat.
Mnoho afrických jezerních cichlid patří mezi tzv. tlamovce – ryby odchovávající jikry a plůdek v tlamě.Východoafričtí tlamovci tvoří tzv. mateřskou rodinu – o potomstvo pečuje jen jeden z rodičů,zpravidla samice.Pár se utváří jen na dobu vytření.Samci jsou teritoriální a lákají samice ke tření.Ta si samečka vybírá a tře se s ním; během jednoho tření však může střídat více partnerů.V tlamě se vyvíjející sourozenci mohou mít tedy různé otce.V rámci druhu je tak zajištěna dostatečná výměna genetické informace,což je významné zejména v nepočetných populacích žijících většinou jen na omezeném území (často jen několik se metrů dlouhý úsek pobřeží).
Známé je lapaní samice po skvrnách na řitní ploutvi samce.Tyto skvrny imitují jikry,takže se je samice pokouší sebrat.Nasaje samcovy spermie a jikry jsou oplozeny v její tlamě.Kolem třoucího se páru se často vyskytují tzv. satelitní samci,kteří v blízkosti páru také vypouštějí své mlíčí.Skvrny imitující jikry jsou vysvětlovány jako jakási ochrana silného samce před oplozením jiker mlíčím slabých samců.Přítomnost satelitních samců zvyšuje na druhé straně pravděpodobnost větší genetické rozmanitosti potomstva.Výsledné oplození je tedy zásadně ovlivněno kvalitou dominantního samce,respektive jeho silou při ochraně teritoria a aktivitou při tření.
Tyto sociální vazby musíme při chovu v akváriu respektovat.Nejlépe fungující jsou přirozené skupiny s mnoha samicemi jednoho druhu.Jestli máte nějaké dotazy,tak pište na karelbor@atlas.cz .


Autor článku: Karel z Tabora
E-mail autora: ---
Článek přidal: Karel z Tabora
Příspěvek neobsahuje žádné obrázky


© 2000-2020 Všechny uvedené materiály na těchto stránkách nesmějí být použity jinde bez souhlasu autora!

Zpět