Africké cichlidyPřístupů od
18.7.2000
 
Powered by
MSEngine-Update
10.9.2007

Metriaclima estherae
Latinské jméno:Metriaclima estherae
Starší lat. jméno:Pseudotropheus zebra
České jméno:----
Výskyt:jezero Malawi
Velikost:---- cm

Začátkem sedmsátých let byl jako jeden z prvních druhů dovezen do akvárií i druh označovaný jako Pseudotropheus zebra (tlamovec příčnopruhý).Zbarvení prvních dovezených ryb z afrického jezera Malawise zářivě modrými a černými příčnými pruhy vysvětlovalo i druhový název ,,zebra“.Pod stejným názvem se začali dovážet i ryby jednobarevné (červené,modré) a strakaté.
Jezero Malawi je z geologického hlediska mladé,a proto břehy jezera a dno při březích njesou zaneseny bahnem a pískem,ale naopak jsou charakteristické rozsáhlými kamenitými sutěmi,vytvořenými z balvanů vytvářejících množství úkrytů.Tyto kamenité partie jsou střídány písečnými úseky zvláště v místech,kde se do jezera vlévají větší potoky a řeky.
Z popisovaného ,,druhu“ P. zebra se vyskotovalo v našich nádržích pravděpodobně jen pět forem, i když z literatury jsou známé ještě další.Zdaleka však dosud není objasněno,v jakém vztahu k sobě jednotlivé formy (druhy) jsou.
FORMA PRUHOVANÁ – BB.Ryby označované jako BB (Blach Blue) byly průkopníky v chovu těchto akvarijních ryb.Samci jsou modře a černě příčně pruhovaní.Hlava je tmavá s modrými pruhy na čele,hřbet je rovněž modrý.Na těle je šest tmavých příčných pruhů,střídajících se s modrými.Samice jsou jednobarevné,modravě šedé,se sotva znatelnými příčnými pruhy.Dnes se tyto ryby a jim podobné formy nayývají Metriaclima zebra.
FORMA MODRÁ – B.Ryby jsou modré,bez svislých pruhů,označované jao B (Blue,Bright blue).Modř dominující u samců patří k nejkrásnějším barvám,jaké mohou u ryb,včetně korálových,vzniknout.Není-li samec dominující,obtížně se pohlaví rozlišuje.Vodítkem může být pouze skvrna na řitní ploutvi samce.Samci dorůstají velikosti okolo 14 cm,samičky jsou o 2-3 cm menší.Tato forma je dnes řazena vesměs k druhu Metriaclima callainos.
FORMA STRAKATÁ – OB.Strakaté formy jsou v obchodním označení jako OB (Orange Blossom).Základní vybervení je světle modré.Samci v plném vybarvení jsou světlejší.Celé tělo včetně hlavy je poseto různě velkými,tmavými a modrými skvrnami.Ve srovnání se samicemi jsou samci zbarveni více do modra,zejména ve hřbetní partii.Některé z těchto ryb patří k nově popsanému druhu Metriaclima xanstomachus.
FORMA ČERVENOMODRÁ – TB.Tato snad nejkrásnější forma upoutává nádhernými čistými barvami obou pohlaví.Pohlaví je rozeznatelné již u potěru,který samice vypustí z tlamy,a zkušení chovatelé ho rozliší již u pětidenních embryí.Samci jsou modří,samičky červeno oranžové,proto se tato forma označuje jako TB (Tangarine Blue).Dospělci dorůstají asi 12 cm délky.Od všech předchozích forem se odlišují tvarem těla,které je zavalitější.Právě tato forma byla popsána před nedávnem druhovým jménem Metriaclima estherae,uvedeným v záhlaví.V akváriích patří k nejběžnějším tlamovcům.
FORMA ČERVENOČERVENÁ – T.Samice této formy nelze od předchozích prakticky odlišit.Rozdíl je u samců,kteří jsou u této formy rovněž ,,červení“.Oproti samičkám jsou o trochu světlejší,růžový s náznakem fialového odstínu.Ryby dorůstají velikosti kolem 12 cm.Druh Metriaclima estherae zahrnuje prozatím i tuto barevnou formu Tangarine.
Pro chov a rozmnožování umísťujeme do nádrže tři až pět až pět samiček na jednoho samce.Tak vzniká větší možnost výtěru a případná agresivita samce se tříští mezi více samic.Blízkou dobu tření signalizuje jednak zaplněné bříško samice a jednak to,že od samce,který se jí dvoří,neprchá,ale naopak jeho blízkost vyhledává.Těsně před třením sameček samičku láká roztahováním ploutví.Mezi jednotlivými akty dvoření se samec věnuje čištění vybraného místa.Při tření se ryby otáčejí v kruhu.Samička při jedné otočce naklade 2-3 jikry,které jsou samcem oplodněny a při další otáčce je samice sebere do tlamky.Tření trvá asi jednu hodinu a je nakladeno 20 – 35 jiker.Dva týdny po výtěru samici odlovujeme ze společné nádrže (buď jí můžeme jikry z hrdelního vaku ,,vyklepat“ a dát do ,,umělé tlamky“) nebo ji dáme do patnáctilitrové elementkys vodou stejné kvality a teploty!Aby se plůdek rychleji vyvíjel,můžeme zvýšit teplotu až na 29°C.Za další týden samička vypustí potěr z hrdelního vaku a ten je schopen přijímat drobnou různorodou potravu.Rostlinnou potravu musíme rozmíchat na kašičku (rostlinná složka v potravě tlamovců je velmi důležitá!).Do dospělosti ryby dorůstají asi za 10 – 12 cm.Kdyby jste měli nějaké dotazy tak pište na karelbor@atlas.cz .


Autor článku: Karel z Tabora
E-mail autora: ---
Článek přidal: Karel z Tabora
Příspěvek neobsahuje žádné obrázky


© 2000-2020 Všechny uvedené materiály na těchto stránkách nesmějí být použity jinde bez souhlasu autora!

Zpět