Africké cichlidyPřístupů od
18.7.2000
 
Powered by
MSEngine-Update
10.9.2007

rod Julidochromis základní druhy
Latinské jméno:rod Julidochromis základní druhy
Starší lat. jméno:----
České jméno:----
Výskyt:jezero Tanganyika
Velikost:---- cm

Rod Julidochromis

Tyto krásné žlutočerné cichlidy obývají biotop jezera Tanganyika. Žijí mezi balvany u písčitého dna, které tvoří dutiny ve kterých tyto cichlidy žijí. Rod Julidochromis zatím skýtá tyto popsané druhy: Julidochromis transcriptus, Julidochromis ornatus, Julidochromis dickfeldi, Julidochromis regani a Julidochromis marlieri.
Julidochromis transcriptus se vyskytuje v severozápadní části jezera v severním Zairu, v hloubce 1-5 metrů. Julidochromis ornatus se vyskytuje v severní a severozápadní části jezera v hloubkách 2-4 metry. Julidochromis dickfeldi se nachází v omezené jihozápadní části jezera v Zambii, v hloubkách 2-6 metrů. Výskyt Julidochromis marlieri není až tak jednoznačný. Byl nalezen v jihozápadní části jezera a druhý výskyt se uvádí v severním výběžku jezera Tanganyika. Julidochromis regani je více rozšířený, v severním a jížním výběžku, ale také u západního a východního pobřeží jezera.
Rod Julidochromis se dále rozděluje na dvě skupiny – ORNATUS a REGANI.
Skupina ORNATUS čítá malé druhy o velikosti 6-11 cm žijících v hloubkách 1-4 metry. Tato skupina zahrnuje druhy Julidochromis oranatus, transcriptus a dickfeldi.
Skupina REGANI zahrnuje cichlidky podstatně větší a také mnohem plodnější než předcházející druhy.
Julidochromis marlieri je zbarven žlutě až žlutohnědě s třemi podélnými hnědými pruhy v horní části těla. Dále má na sobě 8-10 příčných hnědých pruhů jdoucích téměř na břicho. Ploutve jsou hnědé se žlutými tečkami olemovanými modře. Světle modrý je i první paprsek řitní ploutve. Prsní ploutve jsou oranžové barvy.
Julidochromis regani má pro změnu 4 podélné hnědé pruhování a ploutve olemované světle modře.
Julidochromis transcriptus je zbarven podobně jako Jul. Marlieri, vše můžete vidět na obrázcích dole.
Všechny tyto cichlidky mají velmi male tlamky, čímž je omezena velikost příjmané potravy.
Tyto cichlidky s oblibou příjmají různé druhy larev pakomárů, komárů, koretry, nítěnky atd.
Velmi zajímavé je tření, které je dosti skryté. Samička se při aktu skroutí do tvaru S a po nakladení jiker tímto způsobem zažene menšího samečka k jikrám. Celkově je tření velmi klidné a lze ho sledovat jen bedlivým pozorováním. Námluvy jsou však velmi bouřlivé a jinak klidné rybky nabudou mírně na agresivitě. Také péče o potomstvo je velmi zajímavé. Tyto ryby mají značné sociální cítění. Spolu vyrůstají až 4 generace mladých, přičemž starší sourozenci se starají o mladší a chrání je před nebezpečnými agresory.
Cichlidky neničí rostliny, takže je možné bohatě osázet rostlinami, někdy se i pod velkýými listy mohou vytřít. Julidochromis transcriptus můžeme použít i do společné nádrže pro svoji relativní mírnost a menší velikost oproti ostatním druhům. Tyto cichlidky se nezaleknou ani mnohokrát větších ryb a s horlivosti obhajují své domovy nebo mladé.
S těmito rybami mám dobré zkušenosti. Když mají dobré podmínky, tak se s chutí třou, musíme se však vyvarovat, že budeme málo vzduchovat. Tyto ryby jsou velmi citlivé na množství rozpuštěného kyslíku ve vodě. Ostatní ryby mohou být zdánlivě úplně v pohodě, ale tyto ryby na toto prudce reagují, většinou do hodiny hynou „Jednou se mi to stalo“.
S chutí příjmají veškerý druh potravy, který rybám podávám. Různé druhy granulý, pelety, kvalitní vločkové krmivo, živé i mražené žrádlo.
Pro svůj zajímavý způsob života a chování si určitě zaslouží velkou pozornost. V akvaritikách se běžně nevyskytují, dají se spolehlivě zakoupit od specializovaných chovatelů. Cena se pohybuje od 25,- Kč výše.

Použitá literatura: čerpal jsem z různých článků jak českých tak zahraničních akvaristů, dále několika dokumentů a vlastních zkušeností a pozorování.


Autor článku: Radim
E-mail autora: ---
Článek přidal: Radim
hejno Julidochromis marlieri a regani "marlieri příčné pruhy, regani podélné"
hejno Julidochromis marlieri a regani


© 2000-2020 Všechny uvedené materiály na těchto stránkách nesmějí být použity jinde bez souhlasu autora!

Zpět