Africké cichlidyPřístupů od
18.7.2000
 
Powered by
MSEngine-Update
10.9.2007

Pokud se vám zdá, že něco nechodí jak má a mělo by, prosím zašlete mail

Nápověda
Obecné
Zasílání popisů
Zasílání souborů
Jak umístit obrázky do textu?
Přidávání inzerátů
Ovládání diskuze

Obecné
1) když zádáváte variantu ryby, nedávejte ji do uvozovek, ty budou dodělány automaticky až při zobrazení
2) klidně přidejte nějaký popis , i když tady už bude, je dobré podívat se na názory druhých

Zasílání souborů
1) obrázky jsou akceptovány pouze ve formátu .JPG nebo .JPEG
2) náhledy k jednotlivým obrázků se generují automaticky a to POMĚROVĚ zmenšené, tudíž nedeformované
3) pokud posíláte nějaký obrázek, je nutné vždy uvést popis k tomuto obrázku, např. "Skupina mladých rybek" apod.
4) používejte jen své vlastní obrázky, pokud zjistíme, že ste si obrázek "vypůjčili" z jiného WWW serveru nebo oskenovali z knížky, bude bez milosti vymazán!
5) popisy u obrázků nejdou opravovat, pokud se u některého spletete, smažte jej a zašlete znova s opraveným popisem
6) pokud zašlete popis bez obrázků, můžete je dodatečně poslat pomocí volby Přidej soubory
7) pokud nechcete umístit obrázek do textu, NEVYPLŇUJTE pole "ID obrázku", pokud ano, čtěte Jak umístit obrázky do textu?
8) celkový počet obrázků u příspěvku může být až 99
9) maximální velikost jednotlivých obrazků je 100000 bajtů.

Zasílání popisů
1) klávesa ENTER na vytovření nového řádku je akceptována (nemusí se zadávat HTML příkaz <BR> na zalomení řádku)
2) pokud někde použijete citaci nebo část textu z nějaké knihy, prosím napište ze které, stejně tak učiňte, pokud některé informace nepocházejí od vás
3) nepřepisujte kusy cizích článků, bude s nimi pak naloženo stejně jako s ukradenými obrázky
4) v popisu je možno používat HTML tagy, např. na zvýraznění textu apod. Nezapomínejte je však ukončovat! Jediný, který _nepoužívejte_, je <BR> (jak už bylo napsáno výše)
5) ne do všech rubrik má každý povolen zápis

Jak umístit obrázky do textu?
Obrázky jdou umísťovat nejen pod text, ale i do textu. Jak tedy na to?
1) vyplňte údaje ve formuláři (nadpis, autor, login, heslo apod)
2) napište popis
3) do pole Popis na místo, kde mají být zobrazeny obrázky, napište následující identifikátor: {OBR:xxx}
- vše musí být velkými písmeny
- xxx značí libovolný třímístný identifikátor, např. 002
- uvnitř závorek se nesmí vyskytovat žádné mezery ani znaky navíc, např. {OBR : 002}, {obr:001}, {OBR:0005} nebudou akceptovány a objeví se normálně v textu, tak jak byly zapsány
4) odešlete formulář

Zde je příklad:


Výsledek bude vypadat takto:

Tady je první obrázek...
testovací obrázek

... a tady další dva.
a další obrázekposlední obrázek

Je možné kombinovat obrázky v textu nebo pod textem. Pokud obrázku při odesílání nezadáte žádný identifikátor, bude zobrazen pod textem.
Popis u obrázku nebude nikde zobrazen, ale bude použit jako alternativní popis obrázku, který se zobrazuje při najetí myší na obrázek. Každopádně je nutné ho zadat, jinak nebude přípěvek přijat.
Jestliže určíte do textu např. indentifikátor {OBR:002} a zapomenete obrázek poslat, v článku se pak objeví nápis:
"Chybí obrázek ID=xxx", kde xxx je číslo ID chybějícího obrázku. Volbou Poslat soubor pak můžete chybějící obrázky zaslat.

Pokud pošlete obrázek s jiným ID, než jaké jste zadali v textu, objeví se opět stejná hláška. Prosíme vás o jednu věc, obrázek s tímto špatným ID smažte (volbou Smazat soubory), protože jinak by zbytečně zabíral místo na serveru.

Přidávání inzerátů
1) je nutné vyplnit pole Kontakt nebo E-mail
2) pro přidávání obrázků platí stejná pravidla, viz. výše
3) je možné přidávat nejen obrázky, ale také textové typy souborů, např. nabídky v Excelu, Wordu, ZIPované soubory apod., maximální velikost zůstává 100KB. Přesný výčet je uveden přímo na formuláři.
4) všechny přílohy jsou zobrazovány jako odkaz bez náhledu

Ovládání diskuze
Stránka v diskuzi je rozdělena do dvou částí. V horní polovině se nachází filtry a uživatelské nastavení, ve spodní části jsou příspěvky. Nyní popíši první část, tj. filtry a nastavení.
Filtry jsou nastavení, které způsobují omezení výběru příspěvků podle zadaných podmínek. Filtry se nastavují tak, že si kliknete na požadovaný údaj v příspěvcích, například na uživatele, který příspěvek přidal. Po té se budou zobrazovat pouze ty příspěvky od vybraného uživatele. Pokud chcete nějaký filtr zrušit, stačí kliknout na Zrušit na příslušném řádku (Zrušit objeví se jen tehdy, je-li aktivován nějaký filtr). Je možno použít a vzájemně kombinovat následující druhy filtrů:

Filtr příspěvku
Pokud je tento filtr zapnutý, uvidíte prakticky jen jeden vybraný příspěvek. Tento filtr se dá aktivovat pouze u zobrazení Podle data, nikde jinde to nejde. Je výhodné je použít, když chcete rychle najít příspěvek, na který se odpovídalo.
Filtr tématu
Když aktivujete tento filtr, uvidíte vždy příspěvky, které se týkají vybraného tématu. Pokud aktivujete tento filtr, automaticky se mění způsob zobrazení na Hybridní.
Filtr uživatele
Když aktivujete tento filtr, uvidíte vždy příspěvky, které se týkají vybraného uživatele.
Filtr skupiny
Když aktivujete tento filtr, uvidíte vždy příspěvky, které se týkají vybrané skupiny příspěvků.
Filtr data
Když aktivujete tento filtr, uvidíte vždy příspěvky, které se odpovídají zvolenému datu.

Dále je možnost nastavit tyto druhy zobrazení diskuze:
Vlákno
Zobrazuje příspěvky podle vlákna, v návaznosti na sebe. Zde se má smysl používat pouze filtr na Téma. Na ostatní nemusí zobrazení vůbec reagovat, protože v tomto zobrazení je nutné vypsat všechny příspěvky, aby zůstala zachována návaznost jednotlivých odpovědí.
Podle data
Tento způsob je klasické řazení příspěvků podle data, tj. nejnovější vždy nahoře. Zde se dá nejlépe pohrát s filtry, protože jdou nastavit prakticky všechny současně.
Témata (podle založení)
Zobrazuje témata (na rozdíl od předchozích dvou) a to podle data založení. Opět je možné kombinovat např. s filtrem uživatel, čímž zjistíte, které témata daný uživatel založil.
Témata (podle pohybu)
Zobrazuje témata podle posledního pohybu. To znamená, na začátku seznamu je vždy téma s nejnovějším příspěvkem.
Témata (podle počtu příspěvků)
Zobrazuje témata podle počtu příspěvků. Opět např. v kombinaci s filtrem na uživatele jednoduše zjistíte, kolika příspěvky uživatel v tématech přispěl.
Hybridní
Jedné se o kombinaci zobrazení vlákno a podle data na jedné obrazovce. Toto zobrazení se vždy aktivuje, když se vybere nějaké téma. V tomto zobrazení se nedá nic filtrovat, protože je opět nutná posloupnost všech příspěvků. Takže i když máte zapnut třeba filtr na uživatele a zapnete k němu filtr na téma, bude tento filtr ignorován, i když nahoře bude zobrazen, že je aktivní.
Aktuální počet na stránku
Tady si můžete vybrat, kolik záznamů chcete vidět na stránce. Vyjímkou v tomto směru je zobrazení podle vlákna, kde tento počet určuje počet ZAKLADAJÍCH témat. Není totiž programově jednoduché ošetřit přerušení vlákna v půlce a na další straně začít vypisovat od tohoto místa. Navíc člověk ztrácí přehled, proto je zde tato vyjímka.
Držet filtr(y) při změně zobrazení
Tato volba způsobuje to, že pokud je aktivována, nastavené filtry se drží i mezi změnou způsobu zobrazení. Pokud je neaktivní, tak např. pří přepnutí z hybridního zobrazení (kde musí být vždy aktivní filtr na téma) na témata se zruší nastavené téma a uživatel uvidí seznam všech témat.
IP adresa
Určuje adresu vašeho počítače, která se také zapisuje ke každému příspěvku. Nikde se však nezobrazuje.
Uživatelské nastavení
Pro zvýšení komfortu je zde tato volba, která do vašeho počítače uloží nastavení
1) Zobrazení (výchozí je Témata - podle pohybu)
2) počtu zobrazovaných příspěvků na stránku (výchozí je 15)
3) držet filtry při zobrazení (výchozí je NE)
Pokud Vám nevyhovují výchozí hodnoty a nechcete je vždy při přístupu na stránku měnit, udělejte následující kroky.
1) nastavte si výše uvedené hodnoty
2) a zvolte Uložit
Nyní, když se znova vrátíte na stránku do diskuze, nastaví se zobrazení podle vaší uložené volby. Pokud chcete nastavení změnit, je nutné nejprve stávající nastavení vymazat, znova přenastavit a po té opět uložit. Pokud chcete nastavení vymazat, stačí kliknout na Vymazat a je to hotovo.

Přidej nové TÉMA

Tato volba umožňuje založit nové téma a zároveň přidat příspěvek. Po kliknutí uvidíte formulář, kde jsou tyto pole:

Login
Uživatelské jméno, které bude zveřejněno u příspěvku. Jestli je toto unikátní jméno na serveru registrováno, je požadováno příslušné přístupové heslo.
Heslo
Pokud jste registrovaný uživatel na našich stránkách, zadejte zde své heslo, které jste použili při registraci. Nemůže se Vám tak stát, že by neregistrovaný uživatel použil Vaši přezdívku.
Heslo bude v budoucnu slouzit k možnosti opravy příspěvku, proto jej zadávejte i jako neregistrovaný uživatel.
Výběr kategorie příspěvku
Zde vyberte kategorii, do které Váš příspěvek tematicky spadá. Volte uvážlivě, ať se dá potom v diskuzi vyznat. Časem pravděpodobně zpřístupním volbu změny skupiny již existujícího příspěvku, ale pravděpodobně jen pro registrované členy. V průběhu ale již skupina určitě měnit nepůjde, půjde maximálně změnit zařazení pro celé téma.

Nadpis
Zde nějak výstižně a pokud možno krátce nazvěte své téma.

Popis
A konečně na tomto místě napište, co máte vlastně a srdci :o)

Odeslat
Je třeba nějaký komentář?

Pár drobných rad na závěr
1) Když je někde v hlavičce nebo řádku nějaký klikací odkaz, zůstaňte chvilku stát na místě a uvidíte, co vám ukáže nápověda.
2) Registrovaný uživatel je označen tučným písmem a má u sebe označení '®'
3) Vše na první pohled vypadá složitě, ale věřte, že na druhý je to velmi jednoduché a velmi rychle vše přechází do krve.
4) Toto je víceméně první testovací verze, avšak je plně funkční a od základu má vlastní tvorba, proto se mohou vyskytovat drobné chybky. Pokud na něco narazíte, dejte mi prosím vědět na mail.
5) Jen se nebojte experimentovat s filtry a zkoušejte, jak fungují. Dá se pomocí nich opravdu dobře separovat.
6) Chystám další vylepšení diskuze, jako zasílání příspěvků mailem, posílání příloh, vyhledávání, ruční zadávání filtrů a další vychytávky Pokud máte nějaký nápad na zlepšení, sem s ním, pokud bude smysluplný, pouvažuji o jeho realizaci.