Africké cichlidyPřístupů od
18.7.2000
 
Powered by
MSEngine-Update
10.9.2007

Obecné věci o afrických cichlidách

Výslovnost latinských jmen


Dnes se pokusím sepsat výslovnost jednotlivých druhů afrických cihlid. Takže žačínáme ;o)
Vždy bude uvedeno latinské jméno a v [hranatých závorkách] česká výslovnost.

Jezero Malawi – mbuna cichlidy
Cyathochromis [cyatochromis]
Cynotilapia [cynotilápia] (synonymum: Microchromis [mikrochromis])
Genyochromis [genyochromis]
Gephyrochromis [gefyrochromis](synonym: Christyella [christiel-la])
Iodotropheus [jodotrofeus]
Labeotropheus [labeotrofeus]
Labidochromis [labidochromis]
Maylandia [maylandia] (synonymu: Metriaclima [metriaklima])
Melanochromis [melanochromis]
Petrotilapia [petrotilápia]
Pseudotropheus [pseudotrofeus]
Tropheops [trofeops]

Jezero Malawi – ostatní cichlidy endemické („Hap”)
Alticorpus [altikorpus]
Aristochromis [aristochromis]
Aulonocara [aulonokara]
Buccochromis [buk-kochromis]
Caprichromis [kaprichromis]
Champsochromis [champsochromis]
Cheilochromis [cheilochromis]
Chilotilapia [chilotilápia]
Copadichromis [kopadichromis]
Corematodus [korematodus]
Ctenopharynx [ktenofarynx]
Cyrtocara [cyrtokara]
Dimidiochromis [dimidiochromis]
Diplotaxodon [diplotaxodon]
Docimodus [docimodus]
Eclectochromis [eklektochromis]
Exochochromis [ekzochochromis]
Fossorochromis [fos-sorochromis]
Hemitaeniochromis [hemiténiochromis]
Hemitilapia [hemitilápia]
Lethrinops [letrinops]
Lichnochromis [lichnochromis]
Maravichromis [maravichromis]
Mylochromis [mylochromis]
Naevochromis [névochromis]
Nimbochromis [nimbochromis]
Nyassachromis [nyas-sachromis]
Otopharynx [otofarynx]
Pallidochromis [pal-lidochromis]
Placidochromis [placidochromis]
Platygnathochromis [platygnatochromis]
Protomelas [protomelas]
Rhamphochromis [ramfochromis]
Sciaenochromis [sciénochromis]
Stigmatochromis [stigmatochromis]
Taeniochromis [téniochromis]
Taeniolethrinops [ténioletrinops]
Tramitichromis [tramitichromis]
Trematocranus [trematokranus]
Tyrannochromis [tyran-nochromis]

Jezero Malawi - neendemické cichlidy, vyskytují se i v jiných jezerech
Astatotilapia [astatotilápia]
Pseudocrenilabrus [pseudokrenilabrus]
Serranochromis [ser-ranochromis]

Jezero Malawi - Tilapie
Oreochromis [oreochromis]
Tilapia [tilapia]

Jezero Viktoria – mbipi cichlidy
Astatotilapia [astatotilápia]
Haplochromis [haplochromis]
Lithochromis [litochromis]
Paralabidochromis [paralabidochromis]
Pundamilia [pundamilia]
Xystichromis [xystichromis]
Oreochromis [oreochromis]
Pyxichromis [pyxichromis]
Harpagochromis [harpagochromis]
Lipochromis [lipochromis]
Labrochromis [labrochromis]
Prognathochromis [prognatochromis]
Astatoreochromis [astatoreochromis]
Mbipia [mbipia]
Neochromis [neochromis]
Platytaeniodus [platyténiodus]
Ptyochromis [ptyochromis]
Schwetzochromis [schvetzochromis]
Thoracochromis [torakochromis]
Yssichromis [ys-sichromis]
Macropleurodus [macropleurodus]
Psammochromis [psam-mochromis]

Jezero Tanganyika
Altolamprologus [altolamprologus]
Aulonocranus [aulonokranus]
Chalinochromis [chalinochromis]
Cyathopharynx [cyatofarynx]
Cyphotilapia [cyfotilapia]
Cyprichromis [cyprichromis]
Julidochromis [julidochromis]
Lamprologus [lamprologus]
Lepidiolamprologus [lepidiolamprologus]
Neolamprologus [neolamprologus]
Spathodus [spatodus]
Telmatochromis [telmatochromis]
Triglachromis [triglachromis]
Tropheus [trofeus]

Ostatní
Thoracochromis [torakochromis]
Pseudocrenilabrus [pseudokrenilabrus]
Allochromis [al-lochromis]

Kde jsou uvedené po sobě jdoucí dvě samohlásky (např. l-l) se vyslovují obě dvě. Chtěl sem to nějak zdůraznit, proto sem to takto oddělil. V českých luzích a hájích se však výslovnost dvojitých hlásek moc nepoužívá, i když by zřejmě měla.

Ufff, tak to máme za sebou. Snažil sem o vypsání kompletního seznamu cichlid z jezer Malawi, Tanganyika, Vikoria a ostatních. Hlavně u Viktorina jezera se druhy často vyskytují i v jiných jezerech a řekách. V seznamu chybí také cichlidy západoafrické, pokud se mi podaří sehnat nějaký soupis, tak jej zde doplním. Zjistíte-li, že je některá výslovnost špatně, dejte mi prosím vědět, abych to mohl opravit. Také jsem neuváděl ve výslovnosti, které slabiky se prodlužují, protože to jednoduše nevím ;o) Uvítám i opravy tohoto rázu.
Na závěr bych chtěl poděkovat za korekci výslovnosti Liboru Neužilovi a Jiřímu Plíštilovi.

Zdroje:
[1] www.malawicichids.com
[2] www.african-cichlid.com
[3] www.africancichlids.net


Autor článku: MiP
E-mail autora: damip@seznam.cz
Článek přidal: MiP
Příspěvek neobsahuje žádné obrázky


© 2000-2005 Všechny uvedené materiály na těchto stránkách nesmějí být použity jinde bez souhlasu autora!

Zpět