Africké cichlidyPřístupů od
18.7.2000
 
Powered by
MSEngine-Update
10.9.2007

Technika

Filtrace vody


Dobrá filtrace je pro Cichlidy afrických jezer velice důležitá. Tyto nádrže bývají často přerybněné, a proto je velmi důležité odbourat co nejvíce odpadních látek z vody. Dobrá a účinná je tzv. biologická filtrace. Pro tento způsob filtrace je velmi důležité mít dostatečně velkou plochu filtrační náplně. Z tohoto vyplývá i větší objem filtrů. Na filtračním materiálu se dále množí bakterie, které tyto odpadní látky rozkládají na méně toxické. Ve vodě je velké množství rozpuštěného dusíku a plynů jím odvozených. Dusík se dostává do vody mnoha způsoby. Ze samotného vzduchu, z výkalů ryb, z krmení apd. Nejlépe zpracovávají dusík rostliny, které jej využívají jako stavební kostru pro svůj růst. Rozkladem organických zbytků vzniká nejvíce toxická látka amoniak, která je v určité koncentraci pro ryby smrtelná. Čím vyšší je pH tím více je ve vodě obsaženo amoniaku než amonného iontu. Z toho plyne, že kvalitě vody způsobu filtrace u tlamovců se musí věnovat více pozornosti než u běžně chovaných ryb. Amoniak je respektivně jedovatý pro ryby v hodnotách setin miligramů na litr. Dusík je však koloběhem v tomto ekosystému. Nitrifikační bakterie dále přeměňují tento plyn na méně toxické dusitany. Další bakterie rozkládají tento plyn a nejméně škodlivé dusičnany, který dále zpracovávají rostliny pro vlastní potřebu.


Každý filtr tedy má jak mechanickou filtraci tak i biologickou, díky užitečným bakteriím. Při čištění náplní však většinu bakterií zničíme a tak je dobré třeba i při výměně náplně ji vyměňovat postupně, aby na novém materiálu stačily dorůst. Pro zdárný růst bakterií je důležité dostatečně vzduchovat a mít vhodný substrát. Jen v málo okysličených nádrží dochází k rychlejšímu rozkladu organického materiálu. Dále je důležité pro zachování hygieny akvária zbytečně nepřekrmovat ryby a odstraňovat odumřelé rostliny či živočichy, něž dojede k jejich rozkladu a tím uvolnění nebezpečných plynů do vody.
Filtruji filtrem značky Fluval o výkonu 460 l/h, kde náplň tvoří dva druhy keramiky, na které se množí bakterie, dále denitrifikační štěrk, filtrační vata a nakonec velmi jemný molitan. Dále filtruji vnitřním filtrem Crystal o výkonu 450 l/h. Filtr je vyplněn filtrační vatou a aktivním uhlím.


Filtry je dobré kombinovat, dle mých zkušeností i zkušeností ostatních vyplívá, že kombinací těchto filtrů se neusazuje téměř žádný kal v nádrži, přičemž vnější filtr plní největší měrou biologickou filtraci. Výkon filtrů by měl být takový, aby celý objem nádrže prošel filtrem víc jak 5 krát za hodinu. Dosti účinné jsou tzv. průtočné nádrže, kde je stálá výměna vody a tím snižuje obsah těchto látek na úplné minimum.

Vliv dusičnanů na chování ryb

Při vyšší koncentraci dusičnanů dochází ke zvýšení agrese ryb a vzájemných útoků. Cichlidy z jezera Malawi jsou sice více odolné vůči obsahu dusičnanů ve vodě než Cichlidy z jezera Tanganyika, ale i tak je třeba zachovat nejpřísnější pravidla, abychom množství těchto látek nepřivedli nad hranici 120 mg/l. Ryby snesou po krátkou dobu i daleko vyšší hodnoty, ale dodržením této koncentrace omezíme agresivitu ryb, která mnohé odradila chovatele od chovu těchto nádherných ryb.


Autor článku: Radim
E-mail autora: ---
Článek přidal: Radim
Příspěvek neobsahuje žádné obrázky


© 2000-2005 Všechny uvedené materiály na těchto stránkách nesmějí být použity jinde bez souhlasu autora!

Zpět